Dijital İletişim

İletişimin dijital platformlarda gerçekleştirilmesi teknolojinin hayatımıza girmesiyle her gün daha da farklılaşıyor. Hayatımıza internet ile giren dijital iletişim, web siteleri, elektronik yazışmalar, sosyal medya mecraları, dijital pazarlama kampanyaları, dijital reklamlar, iletişim platformları, kullanıcı tabanlı içerikler, sosyal işaretleyiciler, dijital yayınlar, bloglar,  sosyal ağlar, lokasyon bazlı servisler, anlık mesajlaşma, SMS, dijital video, oyun, müzik, fotoğraf, görüş, öneri ve şikayet platformları gibi onlarca farklı platform üzerinde görsel, işitsel ve metinsel iletişim olarak devam ediyor, her geçen gün daha da çeşitleniyor.

Bunu çok kanallı bir TV yayını gibi düşünebilir, aynı anda birçok kanaldan iletişimi devam ettirmek olarak görebiliriz. Kanalların artması ve her kanaldan farklı kitlelere ulaşılması ve iletişimin geleneksel medyadan farklı olarak çok yönlü (Toplulukların iletişimin tüm evresinde iletişime dahil olması, geri bildirimde bulunması, hatta zaman zaman iletişimin yönünü belirlemesi) olarak gerçekleşmesi dijital iletişimin yönetilmesinde ciddi stratejiler belirlenmesini gerektiriyor.

Eskiden “Bir yazı yayınlar ve bu yazı ile iletişimi sağlarız” anlayışı günümüzde bu yazıyla birlikte iletişim yapılan kitlenin tepkileri, yorumları, şikayetleri ya da farklı kitleler üzerinde etkilerinin bile yönetilmesiyle dijital iletişimi geleneksel iletişimden oldukça farklılaştırıyor.

Comments are closed.

dtcdigital

It all starts with a word and a pixel. The rest is communication. Digital communication…

Contact Info

Contact us

Nameerror error